Επιχειρηματικοί

Τομείς που υποστηρίζονται από τα προγράμματα

  • Υγεία

  • Υπηρεσίες

  • Εμπόριο

  • Βιομηχανία

  • Λιανεμπόριο

  • Εστίαση

  • Ξενοδοχεία

  • Δημόσιοι Οργανισμοί